‘คุณหญิงกัลยา’ เล็งดึงประชาชนทั่วไป เข้าเรียน วษท.

‘คุณหญิงกัลยา’ เล็งดึงประชาชนทั่วไป เข้าเรียน วษท.

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ ตนไปมอบนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ในการประชุมสัมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษา (สอศ.) ที่จังหวัดพิษณุโลก

เบื้องต้น ตนได้หารือถึงการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) กับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ที่ผ่านมา ตนได้พัฒนา วษท. หลายเรื่อง เช่น เปิดรับนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขางานการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร (หลักสูตรชลกร) หลักสูตรนี้จะให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำ สามารถมีน้ำใช้ในการเพาะปลูก ทำการเกษตรได้ตลอดปี ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้ประชาชนด้วย พร้อมกับส่งเสริมให้ วษท.ปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ เป็นต้น

‘คุณหญิงกัลยา’ เล็งดึงประชาชนทั่วไป เข้าเรียน วษท.

‘คุณหญิงกัลยา’ เล็งดึงประชาชนทั่วไป เข้าเรียน วษท.

“ส่วนแนวทางการเพิ่มผู้เรียน วษท. ดิฉันได้หารือกับ เลขาธิการ กอศ.เช่นกัน โดยดิฉันมอบหลักการว่า ต้องมุ่งเป้าพัฒนาให้ผู้ที่เรียน วษท. เป็นผู้ประกอบการ เป็นเถ้าแก่น้อยรุ่นใหม่ ทันสมัย และนอกจากจะเพิ่มผู้เรียนในระบบแล้ว วษท.ต้องมุ่งดึงคนที่ไม่อยู่ในวัยเรียน ประชาชนทั่วไป คนที่ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ สามารถเข้ามาเรียนรู้ทักษะอาชีพ ผ่านการสมัครเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งโครงการนี้ เปิดรับสมัครผู้เข้าเรียนตั้งแต่อายุ 17-70 ปี นอกจากนี้ ยังเปิดสอนหลักสูตระยะสั้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเพื่อเพิ่มทักษะ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้เรียนด้วย ดังนั้น แนวทางการเพิ่มผู้เรียนของ วษท. นอกจากจะเร่งพัฒนาหลักสูตรดึงเด็กในระบบให้สนใจมาเข้าเรียนแล้ว จะดึงประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนทักษะอาชีพด้วย” คุณหญิงกัลยากล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ minoterie-morineau.com

UFA Slot

Releated