ufabet

โมเดลธุรกิจที่นักการตลาด BUSINESS MODEL CANVAS

Business Model Canvas คือครื่องมือที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เรานำไปใช้กับการวิเคราะห์ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่กำลังก่อตั้งขึ้นมาไม่นานนี้

หรือธุรกิจที่ก่อตั้งมานานแล้ว ควรให้ความสำคัญกับการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการบริหารจัดการ หรือถ้าธุรกิจของเรากำลังตกอยู่ในวิกฤติ การนำ Business Model Canvas มาวิเคราะห์อีกครั้ง อาจจะทำให้เราค้นพบทางออกในการแก้ปัญหาได้ ไม่ว่าเราจะเป็นพนักงานในระดับไหนก็ตามจำเป็นต้องมีพื้นฐานในการวิเคราะห์แผนธุรกิจติดตัวเอาไว้ ซึ่ง Business Model Canvas จะช่วยให้คุณมีวิธีคิดในเชิงบริหารธุรกิจอย่างครอบคลุมBusiness model Canvas มี 9 ด้านให้เรานำไปวิเคราะห์

  • Value Propositions

เราต้องค้นหาตัวตนของธุรกิจให้เจอ ว่าสินค้าและบริการหลักของเราคืออะไร ธุรกิจของเราสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างไร และเราต้องการให้แบรนด์มีภาพลักษณ์แบบไหนในสายตาของลูกค้า ซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์ คุณค่า และพันธกิจ คือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างโมเดลธุรกิจให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

  • Customer Segment

การวิจัยสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ที่จะออกวางจำหน่ายในตลาดแต่ครั้ง ทุก ๆ ธุรกิจจะต้องรู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใคร มีช่วงอายุเท่าไหร่ มีกำลังซื้อมากหรือน้อย หรือมีไลฟ์สไตล์แบบไหน เมื่อเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนแล้ว จะทำให้เราหาช่องทางการเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ยิงโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือจะทำให้เราวางกลยุทธ์ได้ตรงจุดมากขึ้น

  • Customer Relationships

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าคือหัวใจสำคัญของการสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้น ยิ่งในยุคนี้ธุรกิจใดก็ตามที่มีความสามารถในการสร้างฐานลูกค้าให้เติบโตขึ้นย่อมได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งในตลาดเดียวกัน ดังนั้น ในส่วนของ Customer Relationships เราต้องหาวิธีในการจัดการกับความสัมพันธ์กับลูกค้าสำหรับธุรกิจของเราเอง ยุคนี้มีเครื่องมือการตลาดที่ตอบโจทย์การทำ CRM Marketing อยู่หลายเครื่องมือ เช่น HubSpot CRM หรือ  Line CRM เป็นต้น

  • Channels

หลังจากที่เราได้กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแล้ว เพื่อให้กลยุทธ์ของเราสมบูณร์แบบมากขึ้นเราต้องเลือกช่องทางในการทำโฆษณาสินค้าหรือบริการให้เหมาะสมต่อธุรกิจของเรามากที่สุด ซึ่งช่องทางการขายจะส่งผลต่อประเภทของคอนเทนต์ที่เราทำด้วย รวมถึงต้นทุนที่เราต้องลงทุนไปกับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน เช่น บน Social Media Plateform, E-Commerce หรือ Delivery Plateform เป็นต้น

  • Key Activities

การกำหนดสิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อให้เราขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผู้บริหารต้องออกแบบกระบวนการทำงานภายในองค์กรขึ้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด เช่น หากองค์กรของเราต้องการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคใหม่ และนำดิจิทัลเข้ามาอยู่ในกระบวนการทำงาน Key Activities ที่เราต้องทำคือสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ให้บุคลากรได้ซึมซับแนวคิดแบบ

ufabet

Digital Mindset ถ้าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารชัดเจนและคนในองค์กรได้เข้าใจตรงกัน ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อโมเดลธุรกิจที่เราสร้างขึ้นมา

  • Key Partners

การหาคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ เพราะการทำธุรกิจจำเป็นต้องสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจให้พร้อม เช่น ถ้าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจร้านอาหารเกาหลี เราต้องหาคู่ค้าที่สามารถหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้เราได้ในราคาที่สมเหตุสมผล และมีพาร์ทเนอร์ด้านบริการส่งอาหารที่ตอบโจทย์กับคนในพื้นที่ด้วย เมื่อเรามีระบบนิเวศทางธุรกิจที่พร้อมและสามารถรักษาความสัมพันธ์กับมีคู่ค้าที่ดีได้แล้ว เชื่อว่าธุรกิจของเราจพดำเนินการได้ว่ายขึ้น

  • Key Resource

อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้การวางแผนกลยุทธ์ คือการจัดการกับทรัพยากรของบริษัททั้งในเรื่องของบุคลากร นวัตกรรมที่นำมาใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น ถ้าเราต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล 100% เราต้องจัดทำการฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร รวมถึงการลงทุนกับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการ Transformation เข้าสู่ธุรกิจแบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว

  • Cost Structure

การทำธุรกิจเราต้องเข้มงวดเรื่องงบประมาณเป็นพิเศษ ถ้าเราควบคุมต้นทุนได้ดีโอกาสที่ธุรกิจจะขาดทุนมีน้อยมาก ดังนั้นเราต้องจัดสรรปันส่วนต้นทุนแต่ละส่วนให้ดี ในส่วนของต้นทุนเราสามารถวิเคราะห์ได้จากเรื่องต้นทุนทั้ง 4 ด้านนี้


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ minoterie-morineau.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated