การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดกลับมาถือครองส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 80% เมื่อเทียบกับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์อื่น ๆ อีก 11 รายการเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ประมาณ 67%

ส่วนแบ่งตลาด Binance เด้งกลับ ราคา BNB แข็งแกร่ง หลังจา […]